Archive for admin

Rozdělovník napájení se spínači

Často se mi vyskytne požadavek na několik vypínačů stejnosměrného napájení pro malé proudy a napětí.
Navrhl jsem desku , která má tyto vlastnosti:

 1. optická indikace přivedeného napětí
 2. optická indikace sepnutého napětí
 3. výstraha pro obrácenou polaritu na vstupu – červená Led
 4. široký rozsah napájení – 3 až 15V, závisí jen na předřadných odporech u Led
 5. maximální proud 3A na větvi, celkový proud záleží na tom, jaký použijete použijete konektor – PowerJack tak do 5A, šroubovací asi 8A. Vypínače mají max 3A, na to je třeba myslet.
 6. lze použít konektory s roztečí 5 nebo 3,5mm
 7. přišroubování na Merkur

Deska vypadá takto (rozměry v mm):

Schéma zapojení zde:

Krokové motory nema17 a jejich uchycení do merkurovské centimetrové rozteče

Pokud jste si kladli stejně jako já otázku, jaký držák použít pro motory Nema 17, osvědčilo se mi řešení s deskou 5×5 a větší, kdy stačí převrtat středovou díru na požadovaný průměr 6 nebo 22mm a motor mírně pootočit.

Pokud máte tlumící držák (silentblok), tak už musíte upravit podle konkrétních rozměrů.

Merkurino a akcelerometr 6050 i2c

Někdy vás možná napadlo, že by bylo užitečné vědět reálný náklon vozítka nebo ovladače.

K tomu se hodí integrovaný akcelerometr s gyroskopem a jako bonus navíc je digitální teploměr.

Data získáte pouze dvěma datovými vodiči plus napájení zem a 3-5V.
Vcc – in4(+5V)
GND – in4(gnd)
SCL – inA5a(data)
SDA – in4(data)

merkurino a gyroskop 6050 i2c 4w

Kód programu s výstupem na seriovou linku a LCD displej 16×2 je zde:

//upravený program: Test MPU6050 a LCD 16x2
// zdroj: http://blog.filipeflop.com/sensores/tutorial-acelerometro-mpu6050-arduino.html

//připojení knihoven
 #include<Wire.h>
 #include <LiquidCrystal.h>
// zapojení lcd
 LiquidCrystal lcd(13, 12, 8, 7, 4, 2);

//definice I2C MPU6050
 const int MPU=0x68;
 //proměnné pro akcelerometr a gyroskop
 int AcX,AcY,AcZ,Tmp,GyX,GyY,GyZ;
 void setup()
 {
   Serial.begin(115200);
   //Inicializace LCD
   lcd.begin(16, 2);
   Wire.begin();
   Wire.beginTransmission(MPU);
   Wire.write(0x6B);

  //Inicializace MPU-6050
   Wire.write(0);
   Wire.endTransmission(true);

  //Informacoes iniciais do display
   lcd.setCursor(0,0);
   lcd.print();
   lcd.setCursor(0,1);
   lcd.print();
   delay(1000);
 }
 void loop()
 {
   Wire.beginTransmission(MPU);
   Wire.write(0x3B); // starting with register 0x3B (ACCEL_XOUT_H)
   Wire.endTransmission(false);
   //odeslání požadavku do snímače
   Wire.requestFrom(MPU,14,true);
   //čtení hodnot 
   AcX=Wire.read()<<8|Wire.read(); //0x3B (ACCEL_XOUT_H) & 0x3C (ACCEL_XOUT_L) 
   AcY=Wire.read()<<8|Wire.read(); //0x3D (ACCEL_YOUT_H) & 0x3E (ACCEL_YOUT_L)
   AcZ=Wire.read()<<8|Wire.read(); //0x3F (ACCEL_ZOUT_H) & 0x40 (ACCEL_ZOUT_L)
   Tmp=Wire.read()<<8|Wire.read(); //0x41 (TEMP_OUT_H) & 0x42 (TEMP_OUT_L)
   GyX=Wire.read()<<8|Wire.read(); //0x43 (GYRO_XOUT_H) & 0x44 (GYRO_XOUT_L)
   GyY=Wire.read()<<8|Wire.read(); //0x45 (GYRO_YOUT_H) & 0x46 (GYRO_YOUT_L)
   GyZ=Wire.read()<<8|Wire.read(); //0x47 (GYRO_ZOUT_H) & 0x48 (GYRO_ZOUT_L)

  //zápis hodnoty X z acelerometru na serial a LCD
   Serial.print(); Serial.print(AcX);
   lcd.setCursor(0,0);
   //lcd.print("X=");
   lcd.print(AcX/10);
   lcd.print();

  //zápis hodnoty Y z acelerometru na serial a LCD
   Serial.print(); Serial.print(AcY);
   lcd.setCursor(6,0);
   //lcd.print("Y=");
   lcd.print(AcY/10);
   lcd.print();

  //zápis hodnoty Z z acelerometru na serial a LCD
   Serial.print(); Serial.print(AcZ);
   lcd.setCursor(11,0);
   //lcd.print("Z=");
   lcd.print(AcZ/10);
   lcd.print();

  //zápis teploty na serial a přepočet na Celsius
   Serial.print(); Serial.print(Tmp/340.00+36.53);

  //zápis hodnoty X z gyroskopu na serial a LCD
   Serial.print(); Serial.print(GyX);
   lcd.setCursor(0,1);
   //lcd.print("X=");
   lcd.print(GyX/10);
   lcd.print();

  //zápis hodnoty X z gyroskopu na serial a LCD 
   Serial.print(); Serial.print(GyY);
   lcd.setCursor(6,1);
   //lcd.print(" Y=");
   lcd.print(GyY/10);
   lcd.print();

  //zápis hodnoty X z gyroskopu na serial a LCD
   Serial.print(); Serial.println(GyZ);
   lcd.setCursor(10,1);
   //lcd.print("Z=");
   lcd.print(GyZ/10);
   lcd.print();

 //zápis teploty na LCD
  lcd.setCursor(14,1);
   //lcd.print(" T:");
   lcd.print(Tmp/340.00+36.53);
   lcd.print();

  //počkej 300ms
   delay(300);
 }

 

Arduino a několik SPI modulů

Jak připojit několik SPI zařízení k Arduinu, vysvětlí tento obrázek:

3x SPI

Z něj je vidět, že moduly jsou připojeny paralelně až na vstup SS, který je pro každý modul zvlášť. Tím totiž zapínáme a vypínáme komunikaci pro konkrétní modul.

Merkurino a infračervené dálkové ovládání – 1. díl

Merkurino, IR přijímač, IR vysílač

Jak přijímat signál z dálkového infračerveného ovladače?
Pořiďte si sadu se senzorem a malým dálkovým ovladačem.

Potřebné díly:

 • Merkurino 01 s USB kabelem
 • přijímací modul (snímač) např. s TSOP31238 nebo s HX1838
 • kompatibilní dálkový ovladač
 • 3 kablíky(vodiče) s dutinkami na obou koncích F-F

Merkurino propojíme s infračerveným snímačem pomocí kablíků a dáme si pozor na správné zapojení.

Pro funkci potřebujeme pouze 1 datový pin a 2 napájecí.
Datový pin zapojíme na D3 a napájecí Vcc na libovolných +5V a Gnd na zem(gnd).

Dálkový ovladač může být libovolný, ale kompatibilní se snímačem. Laicky řečeno jsou obvyklé 2 frekvence: 36 a 38kHz. Je to sice „skoro“ stejné, ale přijímač si vybere jen tu svoji. Další krok je dekodování – někteří výrobci si utvořili svůj způsob kodování a použitá knihovna některé umí dešifrovat. Pusťte si monitor a vyzkoušejte různé ovladače, které máte k dispozici nebo najdete po okolí. Pokud se vám po opakovaném stisknutí tlačítka objeví stejný řetězec (hex číslo), máte vyhráno – můžete ho použít.

Příště si povíme o praktickém použití.

Pro funkci programu potřebujeme nahrát/nainstalovat knihovnu IRremote.h

Kódy tlačítek jsou vypisovány přes USB port do terminálu Arduina: Ctrl+Shift+m

Příklad programu:

/*	
 Knihovnu získáte zde: https://github.com/shirriff/Arduino-IRremote
 Rozbalte (Unzip) adresář do Libraries. Adresář přejmenujte na IRremote
*/
#include <IRremote.h>
int input_pin = 3; //set D3 as input signal pin
IRrecv irrecv(input_pin);
decode_results signals;
void setup()
{
	Serial.begin(9600);
	irrecv.enableIRIn(); // enable input from IR receiver
}
void loop() {
if (irrecv.decode(&signals)) {
		Serial.println(signals.value, HEX);
		irrecv.resume(); // get the next signal
	}
}

Merkurino a ultrazvukový dálkoměr HC-SC04

Jak měřit vzdálenost 3,5cm až 3,5metru?
Jednoduché a poměrně přesné a spolehlivé řešení je s ultrazvukovým dálkoměrem HC-SC04.

Potřebné díly:

  • Merkurino 01 s USB kabelem
  • ultrazvukový dálkoměr HC-SC04
  • kablíky(vodiče) s dutinkami na obou koncích F-F

Merkurino propojíme s modulem HC-SC04 pomocí kablíků a dáme si pozor na správné zapojení.

Pro funkci potřebujeme pouze 2 datové piny a 2 napájecí.
Echopin zapojíme na D9, Trigpin na D10 a napájecí Vcc na libovolných +5V a Gnd na zem(gnd).

Vzdálenost je vypisována přes USB port do terminalu Arduina: Ctrl+Shift+m

Mimo měřící rozsah je vypisována 0.

Příklad programu:

#define ECHOPIN 9        // Echo pin z HC-SC04 na pin 9
#define TRIGPIN 10        // Trig pin z HC-SC04 na pin 10

void setup()
{
//Nastaví sériovou komunikaci
Serial.begin(9600);
//Nastaví pin 2 jako vstupní
pinMode(ECHOPIN, INPUT);
//Nastaví pin 3 jako výstupní
pinMode(TRIGPIN, OUTPUT); 
}

void loop()
{
 // Vyšle impuls do modulu HC-SR04
  digitalWrite(TRIGPIN, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(TRIGPIN, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(TRIGPIN, LOW);
  
  // Spočítá vzdálenost
  float distance = pulseIn(ECHOPIN, HIGH);
  distance = distance*0.017315f;
  
  // odešle informace na sérivý port
  Serial.print(distance);
  Serial.print("cm\n");
  
  //počká 1 sekundu
  delay(1000); 
}

 

Vypínací časovač s nulovým klidovým odběrem

Také to znáte – dáte nové baterky do hračky, děcka si pohrají, ale už zapomenou vypnout vypínač a můžete dávat baterky nové…

Jednoduché zapojení vypínacího časovače lze postavit s 555 a relé.
Celý princip nulového odběru je ten, že tlačítkem sepnete napájení časovače, ten sepne relé a po ukončení cyklu se rozepne relé a napájecí napětí je odpojeno.

Rezistory a keramické kondenzátory jsou smd 0805, které jsou dobře pájitelné.
R1 volte podle napájecího napětí a použité LED, která je jen pomocná, stačí tedy 1k5 až 3k3 podle typu.
Relé je na 5V nebo 6V při 9V baterii.

Nastavení času od 1s až 5 minut, odběr podle zvoleného spínacího tlačítka a relé.
Vyzkoušen je obyčejný microswitch na 300mA Led zátěž, zatím vydržel asi 50 sepnutí a stále funguje. Není na takovou zátěž elektricky vhodný, zato je rozměrově ideální a cenově dostupný, až doslouží, stačí vyměnit, ale kolikrát si děti zase budou hrát :-).

Součástky jsou běžně dostupné, cenově se vejdete do 100Kč nebo si můžete objednat sadu.

Pro přišroubování na Merkur slouží 4 díry 4mm, rozteč 30x30mm.

Schéma zapojení:

Power timer rele v3.1 - schema

Power timer rele v3.1 – schema

 

Plošný spoj 1:1 v pdf – stačí vytisknout 

timer-555-rele_v3.1.pdf

Osazovák:

power-timer-rele-v3.1-osaz

Příklad použití:

timer-auto2 timer-auto3 timer-auto4 timer-auto1

Merkurino 01 – připojení motorů s PWM

Pokud chceme připojit k merkurinu přímo jeden až tři motory, použijeme obvykle toto zapojení:

merkurino-01-připojení motoru

Doporučené napětí je 9V dc.

Na Merkurinu jsou vyvedeny všechny PWM výstupy nahoře na dvouřadém konektoru (out-pwm).

Výstupy označené 3 5 6 9 10 11 odpovídají na arduinu D3, D5, D6, D9, D10 a D11.
Horní řada jsou země (gnd).
Neosazené 2 otvory jsou připraveny pro ty, kteří potřebují dalších +5V.

Abychom mohli připojit motory k procesoru, musíme použít zesilovač proudu, takzvané H-můstky. Na obrázku jsou vpravo.

Poznámka: H-můstky jsou oddělené od ostatních součástek, společná je pouze zem (gnd).

Vstupy s TTL logikou jsou přes nezámkový jednořadý konektor.
Výstupy jsou zámkové „bílé“ konektory, zapojené signál-zem-signál.
Předtím, než motory připojíte, můžete sledovat výstupní signál (napětí) přes dvojici antiparalelních LED.

Pokud potřebujete otočit směr motoru a nechcete zasahovat do kódu programu, nemusíte přepojovat motor, ale stačí přehodit (otočit) vstupy.

Pro napájení můstků můžete použít jeden ze dvou způsobů:

 1. hlavní vstupní napětí zleva, konektor A1 powerjack.
  V tom případě spojíte spojkou (zde červený jumper vpravo)
 2. externí napětí od 3V do 9V na konektoru PwrBridge vpravo nahoře.
  V tom případě MUSÍTE rozpojit červený jumper – napájecí napětí by se „pohádala“ a deska by „shořela“.

UPOZORNĚNÍ: Nezapomínejte na maximální výkonovou ztrátu h-můstků (to je maximální odebíraný proud motorů). Doporučené je použití PWM od 30%, pak zvyšujete výkon a prstem můžete otestovat, jestli se můstky (pod LCD displejem vlevo) nadměrně nezahřívají.

Zkouška teploty: připojím motor a postupně navyšuji výkon

analogWrite(3, fadeValue); 
//3 = výstup D3; fadeValue = výstupní PWM "výkon" , hodnota plnění je 0 až 255

pokud prst udržím = ok,
pokud se zahřeje během 5 sekund tak, že neudržím prst = něco je špatně.

Testovací program je zde:

//Sample using LiquidCrystal library
#include <LiquidCrystal.h> 
/*******************************************************
 upravil Ladislav Vohralik 2015, MerkurRobot.cz
********************************************************/
// select the pins used on the LCD panel
LiquidCrystal lcd(13, 12, 8, 7, 4, 2);
// define some values used by the panel and buttons
int lcd_key = 0;
int adc_key_in = 0;
int motor_sel =0;
int motor1_speed = 0;
int motor2_speed = 0;
int motor3_speed = 0;
int motor1a_out = 3;  // motor 1a connected to PWM digital pin 3
int motor1b_out = 5;  // motor 1a connected to PWM digital pin 5
int motor2a_out = 6;  // motor 1a connected to PWM digital pin 6
int motor2b_out = 9;  // motor 1a connected to PWM digital pin 9
int motor3a_out = 10;  // motor 1a connected to PWM digital pin 10
int motor3b_out = 11;  // motor 1a connected to PWM digital pin 11
int x =0; // pomocná 
int y =0; // pomocná 
int fadeValue = 0;

#define btnRIGHT 0
#define btnUP 1
#define btnDOWN 2
#define btnLEFT 3
#define btnSELECT 4
#define btnESC 5
#define btnNONE 6
// read the buttons
int read_LCD_buttons()
{
adc_key_in = analogRead(0); // read the value from the sensor
// my buttons when read are centered at these valies: 0, 144, 329, 504, 741
// we add approx 50 to those values and check to see if we are close
if (adc_key_in > 1000) return btnNONE; // 
if (adc_key_in < 12) return btnESC; 
if (adc_key_in < 25) return btnLEFT;
if (adc_key_in < 111) return btnDOWN;
if (adc_key_in < 222) return btnUP;
if (adc_key_in < 555) return btnRIGHT;
if (adc_key_in < 850) return btnSELECT;

return btnNONE; // when all others fail, return this...
}
void setup()
{
  lcd.begin(16, 2); // start the library
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("motor/speed"); // print a simple message
  // set motor: up/down
  // motor: 1..3
  // motor=4 all=stop Low
  // motor=0 lock setting
  // set speed: left/right 
  // speed: -99..0..99%

}
void loop()
{
   // test output ----------------- 
  for(fadeValue = -255 ; fadeValue <= 255; fadeValue +=25) { 
    // sets the value (range from 0 to 255):
    if (fadeValue >= 0) {
       analogWrite(3, fadeValue);
       analogWrite(5, 0);
    }
    x = abs(fadeValue);
    x = x * 1;
    if (fadeValue < 0) {
       analogWrite(3, 0);
       analogWrite(5, x);
    }
    vypis_na_lcd();
    // wait for 550 milliseconds to see the dimming effect  
    delay(550);              
  } 
  for(int fadeValue = 255 ; fadeValue > -255; fadeValue -=25) { 
    // sets the value (range from 0 to 255):
    if (fadeValue >= 0) {
       analogWrite(3, fadeValue);
       analogWrite(5, 0);
    }
    x = abs(fadeValue);
    x = x * 1;
    if (fadeValue < 0) {
       analogWrite(3, 0);
       analogWrite(5, x);
    }
    
    // wait for 550 milliseconds to see the dimming effect  
    delay(550);              
  } 
  
     // konec test output ----------------- 

  lcd.setCursor(0,1); // move to the begining of the second line
  lcd_key = read_LCD_buttons(); // read the buttons
  switch (lcd_key) // depending on which button was pushed, we perform an action
    {
    case btnRIGHT:
      {
      //set speed up
      if ((motor_sel == 1) and (motor1_speed < 99)) { 
        motor1_speed = motor1_speed + 11;
        lcd.setCursor(3,1);
        //lcd.print("");
        lcd.print(motor1_speed);
        lcd.print(" ");
        x = abs(motor1_speed);
        if (motor1_speed > 0) {
          analogWrite(motor1a_out, x); 
          analogWrite(motor1b_out, 0);     
        }
        if (motor1_speed <= 0) {
          analogWrite(motor1a_out, 0); 
          analogWrite(motor1b_out, x); 
        }
      }
      delay(100);
      break;
      }
    case btnLEFT:
      {
      //set speed down
      if ((motor_sel == 1) and (motor1_speed > -99)) { 
        motor1_speed = motor1_speed - 11;
        lcd.setCursor(3,1);
        //lcd.print("");
        lcd.print(motor1_speed);
        lcd.print(" ");
      }
      delay(100);
      break;
      }
    case btnUP:
      {
      //select motor
      if (motor_sel < 3) { 
        motor_sel = motor_sel+1;
        lcd.setCursor(1,1);
        //lcd.print(" m");
        lcd.print(motor_sel);
      }
      delay(300);
      break;
      }
    case btnDOWN:
      {
      //select motor
      if (motor_sel > 1) { 
        motor_sel = motor_sel-1;
        lcd.setCursor(1,1);
        //lcd.print("");
        lcd.print(motor_sel);
      }
      delay(300);
      break;
      }
    case btnSELECT:
      {
      lcd.print("SELECT ");
      break;
      }
    case btnESC:
      {
      lcd.print("ESC  ");
      break;
      }
    case btnNONE:
      {
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.print("M");
      break;
      }
    }
    
    lcd.setCursor(8,0);
    //lcd.print(motor_sel);
    //lcd.print(" ");
    lcd.print("m");
    lcd.print(motor1_speed);
    lcd.print("x");
    lcd.print(x);
      
}  // konec loop ------------

int test_output(int x,int y){  // funkce test_output ------------
  int led_1 = x;
  int led_2 = y; 
  // fade in from min to max in increments of 5 points:
  for(int fadeValue = 0 ; fadeValue <= 255; fadeValue +=5) { 
    // sets the value (range from 0 to 255):
    analogWrite(led_1, fadeValue);     
    // wait for 30 milliseconds to see the dimming effect  
    delay(30);              
  } 
  // fade out from max to min in increments of 5 points:
  for(int fadeValue = 255 ; fadeValue >= 0; fadeValue -=5) { 
    // sets the value (range from 0 to 255):
    analogWrite(led_1, fadeValue);     
    // wait for 30 milliseconds to see the dimming effect  
    delay(30);              
  } 
  int result = led_1;
  return result;
}  // konec funkce test_output ------------

int vypis_na_lcd(){
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(" x ");
    lcd.print(x);
    lcd.print(" y ");
    lcd.print(fadeValue);
    lcd.print(" ");
    
}

 

Elektronický termostat k lednici – thermoswitch

Nalezl jsem zajímavý popis tepelného spínače , ideálně jako ledničkový termostat, například, když se originál odebere do technického nebe.

Funkce: schmittův klopný obvod (s hysterezí), senzor LM35 jako proudový zdroj.

Navrhnul jsem plošný spoj pro přišroubování na merkur, velikost 4x5cm.

Po úpravě odporu R3 lze spínat při jiných teplotách, zde 1k8 je kolem 5 stupňů C .
Hysterezi nastavuje R5 – 47k.

Napájení: stejnosměrné +5 až 6V

Drobné úpravy:

 • plošný spoj pro přišroubování na merkur, velikost 4x5cm
 • na plošný spoj přidána možnost potenciometru
 • přidána ochranná dioda do napájení
 • přidány indikační diody – napájení a sepnuto

Původní stránky: http://danyk.cz/tstat.html

Schema zapojení: termostat-rele-lm35-sch

Plošný spoj: termostat-rele-lm35 .pdf

Osazovák:

termostat-rele-lm35-osaz

Eagle: termostat-lednice .7z , .brd a .sch

Arduino a Fake FTDI – jak nainstalovat „správně“ driver

Možná jste slyšeli, že firma FTDI, jedna z nejznámějších výrobců čipů pro převodníky, se naštvala na výrobce plagiátů jejích výrobků. A pustila do světa legálně „vir“, který ničí tyto čipy. Stane se to, že přepíše uvnitř čipu paměť tak, že Windowsy neví, jaký driver mají nainstalovat a převodník je nepoužitelný.

Ale…

…není tomu tak napořád!

Takže pokud máte například Arduino s tímto čipem, který laik nemá šanci poznat a Windowsy vám ho přepsaly, stačí se řídit podle tohoto videa (krok za krokem):

Instalace:

Stručný postup:

 • stáhnete si ze stránek FTDI drivery v .zip (starší verze nevadí) – http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm část „No Longer Supported“ 32/64bit
 • rozbalíte do adresáře
 • aktualizujete ručně driver,
 • windows samy najdou nové zařízení
 • ještě jednou aktualizujete ručně, a máte hotovo 🙂

Závěr:

čip není opraven, jen je nainstalován. V jiném počítači musíte postupovat stejně.

Pozn.:

pro opravu jsem našel tuto diskusi, ale nevyzkoušel:

http://forum.gsmhosting.com/vbb/f684/ft232r-repair-official-guide-1875025/

Pozn2:

pokud by vám nefungoval výše zmíněný návod, zkuste postup (díky uživateli Ropax1) pro Windows XP:

Staci si pouze stahnout CDM ze stranky http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm. V kolonce comments je hyperlink Available as „setup executable“. To se stahne, spustí a je hotovo. (Chvíli bude počítači trvat, než si uvědomí, že je driver nainstalovaný.)