Archive for Axiální ložisko

Točna v.3

Jak vytvořit točnu na velké zatížení, která má i možnost v ose vést kabeláž?

Po mnohých zkoumání přinášíme novou finální verzi 3.

Rozměry ke stažení zde:  lozisko_axialni_v3_dokumentace

Co je nového:

  • nahrazení vnitřních distančních sloupků dutým plastovým válcem
  • zmenšení počtu otvorů a zesílení plechu na 2mm -> zvětšení tuhosti a nosnosti
  • zesílení plechu umožnilo zvětšit středový otvor na 26mm
  • možnost přišroubovat ozubené kolo z Merkuru
  • možnost přišroubovat velké kladkové kolo – pro převod použít vhodné „O-kroužky“
  • při potřebě větší síly (momentu) stačí kola znásobit za použití delších šroubků M3 (vhodné pro vymezení vůlí)
  • O-kroužky jsou vhodné také z jiného důvodu – mohou „proklouznout“, když bude potřeba, aby se nestrhl motor nebo zuby, když vám někdo nebo něco škubne s jeřábem (někdo = šikovné dítko, něco = pád na zem 🙂 )

Točna-v3 pohled ze zdola - pohled na uchycující šroubky M3

Točna-v3 s velkým kladkovým kolem

Točna-v3 pohled ze shora

Točna-v3 pohled z boku

Objednat můžete např. zde:

Točna

Jak vytvořit točnu na velké zatížení, která má i možnost v ose vést kabeláž?

Zde je naše řešení:

axiální ložisko řez

Náčrtek, jak to má fungovat v řezu.

A a B jsou naznačená axiální ložiska, tedy taková, která se v našem obrázku zatěžují shora nebo zdola

Červená deska je sevřená oběma ložisky

Žluté desky jsou dvě (zde nakreslena jen jedna), které jsou vně obou ložisek.

axiální ložisko

Zde je ukázáno, jak středová deska vymezuje obě ložiska, to znamená zajišťuje souosost obou ložisek.

sestava1

Zde je finální produkt v reálu

sestava2

Zde jsou vidět uvnitř (ne moc dobře 🙂 ) distanční sloupky, které svírají horní a spodní desku

sestava3

Celá sestava z boku

rozebraná točna

Použité díly:

spodní štít
2x vymezovací mezikruží k ložiskům
4x samojistné matice M3,5 (dalo to fušku je sehnat 🙂 )
2×4 distační sloupky délky 20+4mm
4x šrouby M3,5×40
2x axiální ložisko 40x60x13mm
horní štít
střední pohyblivý štít

štíty a mezikruží jsou řezány laserem z nerezového plechu

uvnitř

uvnitř2