Archive for Držáky LED

Světla pro auto

Pořád  jsem toužil po hezkých světlech pro merkurovská vozidla

Parametry:

napájení:  4-6 V
přední: blikačky – dálková – potkávací
zadní: blikačky – zadní – brzdová

Společná zem – nelze připojit k otevřenému kolektoru, možno připojit přímo k Arduinu, viz video.

rozměry:  10x40mm, upevňovací díry 4mm, rozteč 10mm
Přední světlaVýpis programu pro arduino (4x světla 3G):

/*
 Svetla u auta, 12x, demonstrace všech světel
 
            vlevo       vpravo
            left        right
 front     2, 3, 4     5, 6, 7
 predni    0, 1, 2     3, 4, 5
 
 back      8, 9, 10    11, 12, 13
 zadni     6, 7, 8      9, 10, 11
 
 Programování pomocí Arrays, LED mají spolecnou zem - GND
 
 The circuit:
 * LEDs from pins 2 through 13 to ground
 
 created 2012
 by Ladislav Vohralik
 */

int timer = 500;      // The higher the number, the slower the timing.
int ledPins[] = { 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 };
           // 2, 7, 4, 6, 5, 3 an array of pin numbers to which LEDs are attached
int pinCount = 12;      // 6 the number of pins (i.e. the length of the array)

void setup() {
  int thisPin;
  // the array elements are numbered from 0 to (pinCount - 1).
  // use a for loop to initialize each pin as an output:
  for (int thisPin = 0; thisPin < pinCount; thisPin++) {
    pinMode(ledPins[thisPin], OUTPUT);
  }
}

void light_on() { //rozsvitit 4, 5, 10, 11 
  digitalWrite(ledPins[2], HIGH);
  digitalWrite(ledPins[3], HIGH);
  digitalWrite(ledPins[8], HIGH);
  digitalWrite(ledPins[9], HIGH);
    delay(timer);
}
void light_off() { //zhasnout 4, 5, 10, 11
  digitalWrite(ledPins[2], LOW);
  digitalWrite(ledPins[3], LOW);
  digitalWrite(ledPins[8], LOW);
  digitalWrite(ledPins[9], LOW);
  delay(timer);
}
void beam_on() { //rozsvitit 3, 6
  digitalWrite(ledPins[1], HIGH);
  digitalWrite(ledPins[4], HIGH);
  delay(timer);
}
void beam_off() { //zhasnout 3, 6
  digitalWrite(ledPins[1], LOW);
  digitalWrite(ledPins[4], LOW);
  delay(timer);
}
void break_on() { //rozsvitit 9, 12
  digitalWrite(ledPins[7], HIGH);
  digitalWrite(ledPins[10], HIGH);
  delay(timer);
}
void break_off() { //zhasnout 9, 12
  digitalWrite(ledPins[7], LOW);
  digitalWrite(ledPins[10], LOW);
}
void go_left() { // blika 2, 8
  digitalWrite(ledPins[0], HIGH);
  digitalWrite(ledPins[6], HIGH);
  delay(timer);
  digitalWrite(ledPins[0], LOW);
  digitalWrite(ledPins[6], LOW);
  delay(timer);
}
void go_right() { // blika 7, 13
  digitalWrite(ledPins[5], HIGH);
  digitalWrite(ledPins[11], HIGH);
  delay(timer);
  digitalWrite(ledPins[5], LOW);
  digitalWrite(ledPins[11], LOW);
  delay(timer);
  
}
void crash() {
  for (int thisPin = 0; thisPin < pinCount; thisPin++) {
    // turn the pin on:
    digitalWrite(ledPins[thisPin], HIGH);
  }
  delay(timer);
  for (int thisPin = pinCount - 1; thisPin >= 0; thisPin--) {
    // turn the pin off:
    digitalWrite(ledPins[thisPin], LOW);
  }
}
void parking() {
  digitalWrite(ledPins[0], HIGH);
  digitalWrite(ledPins[6], HIGH);
  digitalWrite(ledPins[5], HIGH);
  digitalWrite(ledPins[11], HIGH);
  delay(timer);
  digitalWrite(ledPins[0], LOW);
  digitalWrite(ledPins[6], LOW);
  digitalWrite(ledPins[5], LOW);
  digitalWrite(ledPins[11], LOW);
  delay(timer);
  
}
void bargraf() {
  // loop from the lowest pin to the highest:
  for (int thisPin = 0; thisPin < pinCount; thisPin++) {
    // turn the pin on:
    digitalWrite(ledPins[thisPin], HIGH);
    delay(timer);
    // turn the pin off:
    digitalWrite(ledPins[thisPin], LOW);  

  }

  // loop from the highest pin to the lowest:
  for (int thisPin = pinCount - 1; thisPin >= 0; thisPin--) {
    // turn the pin on:
    digitalWrite(ledPins[thisPin], HIGH);
    delay(timer);
    // turn the pin off:
    digitalWrite(ledPins[thisPin], LOW);
  }
}

void loop() {
 light_on();  // rozsvitit svetla 4, 5, 10, 11
// light_off(); // zhasnout svetla 4, 5, 10, 11
 beam_on();   // rozsvitit dalkova 3, 6 
 beam_off();  // zhasnout dalkova 3, 6
 break_on();  // rozsvitit brzdova 9, 12
 break_off(); // zhasnout brzdova 9, 12
 go_left();   // blika doleva 2, 8
 go_left();   // blika doleva 2, 8
 go_left();   // blika doleva 2, 8
 go_left();   // blika doleva 2, 8
 go_right();  // blika doprava 7, 13
 go_right();  // blika doprava 7, 13
 go_right();  // blika doprava 7, 13
 go_right();  // blika doprava 7, 13
 
 light_off(); // zhasnout svetla 4, 5, 10, 11
 crash();     // blikaji vsechna svetla
 parking();   // blikaji vsechny smerovky
 bargraf();   // rozsveceni dokola

 light_on();  // rozsvitit svetla 4, 5, 10, 11 
 beam_on();   // rozsvitit dalkova 3, 6 
 parking();   // blikaji vsechny smerovky
 parking();   // blikaji vsechny smerovky
 parking();   // blikaji vsechny smerovky
 parking();   // blikaji vsechny smerovky
 parking();   // blikaji vsechny smerovky
 parking();   // blikaji vsechny smerovky
 delay(timer);
}

Držáky LED

držák 2x LED 8mm

Držák dvou LED diod buď o průměru 8mm, nebo při použití gumové kabelové průchodky LED 5mm.

držák 2x LED 5mm

Držák dvou LED diod o průměru 5mm.
Je možné ho také použít do předchozího úhlového držáku pro zajištění LED diod.
Diody LED je nejlepší sevřít mezi dva tyto držáky.

držák 2x2 LED

Držák čtyř diod LED – 2x 8mm a 2x 5mm.
Je určen pro přední světla, např. potkávací bílá rozptylka a dálková bílá čirá o průměru 8mm a směrová oranžové a mlhovky bílé o průměru 5mm.Zadní světla mohou být třeba brzdová červená a koncová červená o průměru 8mm a směrová oranžová a zpětná bílá o průměru 5mm.Diody LED je nejlepší sevřít mezi tyto dva držáky.