Archive for Lineární ložisko

Lineární posun

Co je to lineární posun?
Zjednodušeně řečeno něco, co se pohybuje po přímce (rovně).

Naše řešení pro Merkur jsou průmyslová kluzná ložiska ze silonu a hřídele.

použití kluzného ložiska

Zde vidíte použití čtyř kluzných ložisek s otvorem 4mm na hřídelkách 3,7mm.

uložení hřídelí

Na jedné straně jsou hřídelky zajištěny na přesnou délku staváčky a …

uložení hřídele 2

… na druhé straně se opírají o šroub.