Arduino a několik SPI modulů

Jak připojit několik SPI zařízení k Arduinu, vysvětlí tento obrázek:

3x SPI

Z něj je vidět, že moduly jsou připojeny paralelně až na vstup SS, který je pro každý modul zvlášť. Tím totiž zapínáme a vypínáme komunikaci pro konkrétní modul.

Napsat komentář